Solucions > Aplicacions > Solució integral de final de línia

PNG_SOLUCIONES WECOBOTS_FINAL LINEA_B

SOLUCIÓ INTEGRAL
DE FINAL DE LÍNIA

UNA SOLUCIÓ COMPLETA,
FLEXIBLE I COMPACTA

La solució WEEOL by WECOBOTS ®, és un sistema universal amb un nivell de flexibilitat molt superior als finals de línia automatitzats amb mètodes tradicionals. Està destinada a clients que disposin de poc espai i que necessitin flexibilitat a l’hora d’adaptar noves màquines a instal·lacions actuals o per fer canvis de producte en la producció.

 

Està composta de 4 mòduls independents:
– WEBOX by WECOBOTS ®
– WECLOSE by WECOBOTS ®
– WEPACK by WECOBOTS ®
– WEPAL by WECOBOTS ®

 

Oferim una implantació amb les garanties WECOBOTS by WETRON a nivell de know-how, compliment de normes de seguretat i acompanyament.

garantias wecobots

GARANTIES

El nostre treball com a integradors està abalat per WETRON automation technology, grup internacional que compta amb més de 25 anys de lideratge en les solucions d’automatització industrial clau en mà.

VEURE GARANTIES WECOBOTS BY WETRON
PNG_SOLUCIONES WECOBOTS_MONTAJE

PROCESSOS INDUSTRIALS

– Desapilat de caixes

– Conformat de caixes

– Obertura de solapes

– Lliurament i acompanyament de caixes a la cinta de transport

– Empaquetat

– Tancament i precintat

– Etiquetatge de les caixes

– Traçabilitat

– Paletitzat

– Col·locació de cartrons de palet

– Enganxat d’etiquetes als palets (4 cares) i verificació

IC1

SECTORS INDUSTRIALS

– Components industrials

– Fabricants

– Electrònica

– Logística

– Farmàcia

– Cosmètica

– Química

– Alimentació

– Arts gràfiques

– Altres sectors industrials

vent

AVANTATGES

– Permet la gestió global de la línia amb un sol operari

– Solució compacta que s’integra fàcilment als espais de producció

– Adaptable a una gran varietat de caixes, productes i palets

– Millora la productivitat

– Millora el control de qualitat i traçabilitat

– Millora el benestar dels operaris, en reemplaçar tasques poc ergonòmiques

– Preu reduït comparat amb altres tecnologies d’automatització

prereq

PRE-REQUISITS

– Espacio mínimo para acoger la instalación: 7,5 x 3 m.

– Dimensiones de las cajas a partir de 150 mm (las dimensiones inferiores necesitan una adaptación especifica).

– Dimensiones de los palets estándar europeo 1200 x 800 mm y americano 1200 x 1000 mm (las dimensiones diferentes necesitan una adaptación especifica).

– Seguridad : La solución WEEOL By WECOBOTS ® no necesita vallado, según proceso se puede precisar elementos auxiliares como escáner o barreras de luz.

– Formación de los usuarios altamente recomendada, impartida por los equipos WECOBOTS.

PNG_SOLUCIONES WECOBOTS_FINANCIACION

FINANÇAMENT

– Hem creat el Programa WEPYMES per facilitar l’accés a la transformació digital a les petites i mitjanes empreses, incloent-hi la gestió de les subvencions a la innovació.

– És possible gestionar la inversió amb un Renting de tot l’equipament, amb pagaments mensuals i si computar com a actiu el client

– Si vols demanar-nos més informació,  és per aquí