Avís Legal i Política de Privadesa

Objecte Social. WECOBOTS és una marca comercial que pertany a Wetron Automatización, S.A., exercint les seves activitats en tots els sectors d’automatització i control industrial de processos industrials.

Identificació. En compliment del deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades que s’hi consignen corresponen a l’entitat titular del lloc web wecobots.com

Denominació: Wetron Automatización, S.A.
Domicili: Camí Riera, 18
Telèfon: +34 93 588 30 04
Email: wetron@wetron.es
CIF: A59623140
Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona Tom 20974, Foli 144, full B-14616

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest Web, inclosos les marques comercials, formatos, disenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a WECOBOTS i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

Resta prohibida expressament la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de WECOBOTS.

L’accés al lloc web no implica que cap tipus de renúncia, transmissió, llicència cessió de drets esmentats per part de WECOBOTS, tret que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús.

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web per al seu ús amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

WECOBOTS, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’acccés a aquest Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

WECOBOTS no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc Web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals que vostè ens proporciona seran tractades amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres productes, així com la de donar resposta i gestionar els seus comentaris i suggerències.

A través de l’emplenament de formularis de contacte del Web o per mitjà de la tramesa de correus electrònics o qualsevol altra tipus de sol·licitud d’informació remesa a WECOBOTS, l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas WECOBOTS, farà servir les dades personals dels interessats per a fins que no siguin uns altres que els esmentats anteriorment, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a mantenir el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el Reglament esmentat.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió . Així mateix, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a portabilitat de les mateixes.

També li informem que el seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de dades: rgpd@wetron.es

Política de protecció de menors.

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Resta prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

WECOBOTS recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors a càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per delimitar la navegació per mitjà del filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials.

Al seguir el nostre perfil de les xarxes socials, consent expressament en el tractament de les seves dades personals conforme a la seva políitca de privacitat. També consent expressament l’accés de WECOBOTS al tractament de les seves dades contingudes en el llistat d’amics i a qui les notícies publicades sobre qualsevol producte de WECOBOTS apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, li informem que les dades personals dels seguidors de WECOBOTS a les xarxes socials, seran incorporades a un fitxer la titularitat del qual és WECOBOTS, amb la finalitat de fer-li arribar informació sobre els nostres productes o enviar-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre medi de comunicació electrònica equivalent, així com per mantenir-lo informat a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de WECOBOTS.

La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials esdevindran informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decidixin compartir la seva informació personal.

WECOBOTS no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicades o estiguin incloses en comentaris, podran sol·licitar a WECOBOTS la cancel·lació de les mateixes.

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, per mitjà d’un escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat a WECOBOTS. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de dades: rgpd@wetron.es

Enllaços a d’altres Webs.

Els enllaços (links) que pot trobar en aquest Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per WECOBOTS, per aquest motiu, WECOBOTS no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni estan cobertes per aquest Avís Legal.

Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privadesa poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. Aquest Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que puguin derivar-se com a conseqüència d’allò disposat en aquestes disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.