Què és un cobot?

Un cobot (robot col·laboratiu) és un robot creat per interactuar amb persones en un entorn obert i col·laboratiu de treball.

Contrasta amb els robots tradicionals, que estan dissenyats per operar sols i amb un barrat de protecció.

Segons la Federació Internacional de Robòtica, els cobots no representen la competència de la robòtica tradicional, sinó un complement que permet desenvolupar noves tècniques d’automatització i noves aplicacions.”

Cobot: una solució intel·ligent?

Els robots col·laboratius constitueixen una pedra angular de la nova revolució tecnològica i de la indústria 4.0, ja que representen una oportunitat extraordinària, per a grans indústries, i per a PIMES.

Són una solució intel·ligent, tant per a qui inverteix com per als treballadors a peu de línia.

Quins avantatges tenen?

“A més de presentar una inversió molt més baixa pel que fa a la robòtica actual, els cobots permeten una major flexibilitat i s’adapten millor a les petites produccions i espais limitats.

La programació, al ser més fàcil, poden dur-la a terme els operaris d’una forma més intuïtiva un cop hagin rebut la formació adequada.

El “treball col·laboratiu” implica que el cobot se suma a la feina realitzada pel personal habitual (la robòtica tradicional no permet la combinació en un mateix espai d’aquests dos recursos).

A més, són un complement excel·lent en les línies altament automatitzades perquè permeten realitzar tasques impossibiles fins aleshores per diverses causes, com ara la manca d’espai.

No necessiten la instal·lació de barreres de seguretat perquè estan programats per reduir la seva velocitat o aturar-se en presència de persones.

No només millora la qualitat dels productes finals, sinó també la de la vida del personal, atès que el cobot contribueix a la realització de tasques perilloses, repetitives o que impliquin la manipulació de pes.

La formació professionalitza els equips i acompanya les plantilles en procés d’envelliment.

Per conèixer més sobre els cobots i els seus avantatges, t’aconsellem que descarreguis les nostres guies pràctiques”

Quins són els límits en l'ús d'un cobot?

“Per treballar de forma segura limitarem el pes de la càrrega útil i les velocitats de treball d’un cobot; d’aquesta manera, ens assegurarem que el robot és col·laboratiu i pot treballar en entorns oberts. Un robot tradicional, però, és més ràpid i pot treballar amb una major càrrega útil, tot i que sempre necessitarà un tancament i un pis reforçat, la qual cosa requerirà una major inversió.

Amb l’objectiu d’establir una prevenció de riscos correcta, caldrà, tant per als robots tradicionals com per als cobots, que es practiqui una anàlisi i un assessorament per definir les mesures de seguretat pertinents. En el cas dels segons, podran ser velocitats lentes de treball o parades múltiples quan detecti un treballador.

Si vols obtenir més detalls sobre les diferències, t’aconsellem que descarreguis les nostres guies pràctiques.

Quan un cobot?

“Les aplicacions ideals per a cobots són les operacions repetitives o perilloses que no requereixen la presa de decisions pròpies de l’ésser humà.

A més, aquelles situacions en què l’ergonomia és deficient o l’entorn no és òptim (per la llum, el soroll o la brutícia), són el context ideal per alliberar els operaris d’una tasca que no implica cap valor afegit elevat.

D’entre les aplicacions més freqüents, es troben les que impliquen cargolament, fixació, pick & place, control de qualitat, muntatge i poliment, i la supervisió de maquinària.

És important seleccionar els perifèrics i les eines adequades, com també escollir o desenvolupar un software.

Per trobar el cobot i els complements que siguin més idonis, la millor opció és adreçar-se a un equip de professionals que garanteixin l’eficàcia del procés, des d’un punt de vista humà, tècnic i financer.

Si vols obtenir una primera idea de les condicions en què un cobot pot integrar-se, t’aconsellem que descarreguis les nostres guies pràctiques.