Descobreix la fitxa tècnica de la solució «cargolament»

wecobotsatornillado1

A la nostra pàgina web, a la secció solucions integrades trobaràs la informació sobre diferents solucions que WECOBOTS ha dut a terme.

La primera solució que apareix és la de cargolament automàtic:

  • Un sistema econòmic de fàcil integració desenvolupat juntament amb el nostre partner AENSA
  • Per mitjà d’un cobot amb cargolador embarcat i dispensador de torniols extern, l’aplicació aconsegueix automatitzar el cargolament de qualsevol tipus de peça, sense que la seva forma sigui un impediment.
  • Els sis eixos permeten un cargolament en 360° perquè s’aconsegueixi una bona adaptabilitat a les característiques de cada peça.

Perquè tinguis més informació i coneguis les seves peculiaritats, pots descarregar aquí la fitxa tècnica complerta, en què trobaràs el detall de les seves característiques i components.

Pròximament publicarem les fitxes tècniques d’altres aplicacions innovadores desenvolupades per WECOBOTS.

Vols saber-ne més? Contacta’ns!