Solucions > Accesoris

EFECTORES FINALES

EFECTORS FINALS

L’efector final o End Of Arm Tool és l’eina que va ancorada al final dels braços robòtics i duu a terme tasques com, per exemple, Pick and Place, cargolament, dosificació o muntatge. Els robots col·laboratius tenen la major gamma d’efectors finals plug and play del mercat; tanmateix, en molts casos els efectors finals han de ser dissenyats específicament per a cada aplicació. A Wecobots dissenyem o seleccionem l’efector final comercial que millor dugui a terme la tasca.

NUEVO Sensórica

SENSÒRICA. SENSORS DE FORÇA I PARELL

Els sensors de força i parell fan possible que el robot ampliï la seva sensibilitat i interactuï amb l’entorn. D’aquesta manera, no necessiten seguir un procés totalment seqüencial, sinó que el robot és capaç de prendre decisions basant-se en allò que percep a cada moment (forces externes que rep). Un exemple d’aquest producte és el pioner sensor de força i parell FT 300 Robotiq.

La recopilació de dades per mitjà d’aquest tipus de sensors permet tenir traçabilitat i garanteix la qualitat de processos en què tradicionalment no s’hi podia.

La robòtica col·laborativa té multitud de sensors de força i parell de plug and play que vénen amb el software integrat, d’ús fàcil. Les més comunes que es duen a terme poden ser:

  • Assemblatges complexos
  • Inserció de components en peces que canvien de posició
  • Dosificat de material en peces de forma complexa
  • Poliment o presionat amb força constant al llarg de superfícies complexes
VISIÓN

VISIÓ

Els sistemes de visió artificial representen la vista o «els ulls» del robot. Per a la robòtica col·laborativa existeixen sistemes de plug & play que faciliten la programació i la posada en marxa que, fins ara, sempre ha suposat una dificultat, ja que ha necessitat personal especialitzat.

Els sistemes poden ser 2D monocrom o color, com ara la càmera de Cognex In-Sight Micro 8000, que és de les càmeres compactes de 5MP més petites del món, o 3D, per a aplicacions més complexes, com el «bin picking». Els sistemes de visió actuals poden, a més, dur software amb intel·ligència artificial, tot fent possible al robot l’aprenentage a partir de biblioteques d’imatges, ja siguin bones o no.

Amb aquesta intel·ligència artificial, comunament anomenada “”Deep Learning””, el sistema de visió es va perfeccionant, tot millorant la seva efectivitat.

A més, obre la possibilitat d’extreure totes les seves dades i patrons per ser analitzats amb posterioritat i utilitzats per, per exemple, predir errades

Amb aquest tipus d’accessoris, la robòtica col·laborativa adquireix una nova dimensió, tot acompanyant el camí cap a la indústria 4.0.

NUEVO séptimo eje

SETÈ EIX

Els actuadors de setè eix són elements extern que, generalment, desplacen el robot cap a dalt o cap als costats amb la finalitat d’augmentar l’àrea de treball del robot. Per exemple, una columna vertical permet paletitzar un palet complert a 2 metres d’alçada i una guia horitzontal és capaç de traslladar el robot d’una màquina CNC a una altra, de manera que pot supervisar 2 o més màquines alhora.

OTROS

ALTRES

Existeixen múltiples accessoris interessants que doten la robòtica de prestacions i millores. A Wecobots dissenyem o seleccionem els comercials més adients.
Paquets enèrgics (Murrplastik i Igus)
Canvis ràpids d’arpa

Protectors d’arpa mitjançant carcasses o polsadors «bolet» absorbents.
Indicadors acústics i/o lluminosos.
Fundes de protecció per a aplicacions de poliment, pintura, etc.
Protector de caiguda del teach pendant.